En sebre ses coses totes,
no les has de demanar;
Miquel, ves a festejar
Na Maria de ses Rotes.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 167
Núm. glosa: 2811
Versió: 1
Poble origen: Sant Joan
Paraules clau: Festeig, Desig
Noms de persona: Miquel, Maria
Mal noms: de ses Rotes
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a