¿Aquala de voltros tres
que m’heu fet nuus a s’arada?
Si és sa meva enamorada,
greu me sap, però no és res.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 155
Núm. glosa: 2591
Versió: 1
Poble origen: Sant Joan
Paraules clau: Befa, Engany, Humor i comicitat, Gent foravilera, Eines medi rural, Festeig, Passió i enamorament, Malvolença, Estimació i afecte
Oficis: Foraviler
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a