Oh ramell de confitura!
De tu estic enamorat.
Jo mai m’havia trobat,
de l’hora ençà que som nat,
de s’amor tan abrasat
com de sa teva hermosura.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 150
Núm. glosa: 2501
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Passió i enamorament, Declaració, Admiració, Floretes, Conserves, Flors
Versos: 6
Mètrica: 7a7b7b7b7b7a