En mirar la vostra cara
ja no he de mester res pus:
me’n pren com el Bon Jesús
que se va encontrar amb sa Mare.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 147
Núm. glosa: 2457
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Declaració, Desig, Festeig, Bellesa, Admiració, Anatomia, Jesús, La Mare de Déu, Relació pares-fills, Alegria
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a