Comare, ¿heu sentit es tro
que es cor d’es compare ha fet?
Si s’amor anava a plet,
ja lo guanyaria jo!
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 146
Núm. glosa: 2429
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Festeig, Passió i enamorament, Desig, Anatomia
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a