Tota sa fruita més bella
a dins Ciutat se resol.
No et retgirs, cara de sol,
que, si mu mare no et vol,
jo et vull per mi i per ella.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 144
Núm. glosa: 2393
Versió: 1
Poble origen: Sant Joan
Paraules clau: Fruita, Passió i enamorament, Festeig, Relació pares-fills, Relacions parentals, Relacions intergeneracionals, Lluita, Floretes, Anatomia, Sol, Bellesa, Declaració, Tristor
Topònim: Ciutat
Municipi: Palma
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7b7a