En mirar-te de plantó,
no em cans de dar-te uiades.
Quines cançons he cantades,
i llavò les t’he enviades
perquè pensis, de vegades,
en nostres amors passades!
Si mudes s’intenció,
me causaràs més dolor
que no patí el Redemptor
les seves mans enclavades.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 137
Núm. glosa: 2277
Versió: 1
Poble origen: Llucmajor
Paraules clau: Passió i enamorament, Desig, Cantadors i glosadors, Enyorança, Pas del temps i cicle de l'any, Transformació i canvi, Declaració, Tristor, Déu, Jesús, Història Sagrada, Pàsqua
Versos: 10
Mètrica: 7a7b7b7b7b7b7a7a7a7b