Miquelet, sa teva amor,
¿qué tanmateix serà vana?
¿Te’n prendrà com la civada,
que l’escampen, i no grana,
per davant es llaurador?
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 126
Núm. glosa: 2083
Versió: 1
Poble origen: Montuïri
Paraules clau: Amor, Festeig, Desamor i ruptura, Cereals, Oficis medi rural, Llaurar, Sembrar, Fracàs
Noms de persona: Miquel
Oficis: Llaurador
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7b7a