M’aconhort de donar-vós
una uiada com passau;
jo plor com veig que em mirau,
de veure que ses amors
en mi tan prest les mudau.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 125
Núm. glosa: 2073
Versió: 1
Poble origen: Sineu
Paraules clau: Amor, Festeig, Desamor i ruptura, Tristor, Gelosia
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7a7b