Anit passada vaig rompre
s’amor més forta del món.
Ara poré dir que som
poca cosa per ton compte.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 119
Núm. glosa: 1963
Versió: 1
Poble origen: Santa Maria del Camí
Paraules clau: Amor, Festeig, Desamor i ruptura, Confrontació
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a