Un fadrí, per una al•lota,
que passa de tribunal!
I tal volta no li toca
d’una llego es davantal.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 116
Núm. glosa: 1924
Versió: 1
Poble origen: Sant Joan
Paraules clau: Solteria, Festeig, Desig, Tristor, Peces de roba, Erotisme velat
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a