Miquel, Miquel, Miquelet,
sa teva al·lota t'enyora;
t'ha enviat un ramellet
d'es jardí de Barcelona.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 12
Núm. glosa: 170
Versió: 1
Poble origen: Puigpunyent - Galilea
Paraules clau: Amor, Enyorança, Tristor, Festeig, Flors, Medi urbà
Topònim: Barcelona
Noms de persona: Miquel
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7a7b