De Caselles a Fangar
hi tenc ses passes comptades.
N’he pegades, de suades,
per una jove que hi ha!
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 102
Núm. glosa: 1689
Versió: 1
Poble origen: Campanet
Paraules clau: Festeig, Estimació i afecte, Medi rural, Joventut, Peripècia
Topònim: Caselles, Fangar
Municipi: Campanet
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a