Ja hi ha flor de cadernina;
de cop hi haurà aubercocs.
Jo no sé com ets al•lots
no s’enyoren, a Marina.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca II
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 150
Núm. glosa: 25
Versió: 1
Poble origen: Llucmajor
Paraules clau: Floretes, Albercoquers, Fruita, Mar i ribera, Enyorança
Topònim: Marina
Municipi: Llucmajor
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a