Jo tenc un animalet
que no té os ni espina,
quan sent olor de fadrina
s’enravana i queda dret.
Fitxa:
Sexe i cultura a Mallorca: el Cançoner
Gabriel Janer Manila
Moll. Palma, 1979
Més informació
Recopilador: Gabriel Janer Manila
Via d'incorporació: Transcripció edició
Núm. glosa: 1
Versió: 1
Paraules clau: NATURA, Animals, Erotisme i sexe, Anatomia, Festeig
Versos: 4
Mètrica: abba