Majoral, deixau-m’hi anar,
a corrí a sa llaurada;
jo no hi som p’es pareier
ni p’es parei ni s’arada;
jo hi som per un jornaler
que té ma vida guanyada.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 12
Núm. glosa: 158
Versió: 2
Poble origen: Lloseta
Paraules clau: Passió i enamorament, Foravilers, Majorals, Jornaler, Llaurar, Eines medi rural, Festeig
Oficis: Majoral, Pareier, Jornaler
Versos: 6
Mètrica: 7a7b7c7b7c7b