Des que vos ne sou anada,
garrida, de Son Maiol,
es parei i tot du dol
i sa terra que ha llaurada,
i es pareier i s’arada.
ha romàs sense consol.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 7
Núm. glosa: 70
Versió: 4
Poble origen: Artà
Paraules clau: Amor, Enyorança, Medi rural, Llaurar, Feines medi rural, Eines medi rural, Pèrdua i dol, Floretes, Tristor, Relacions de parella, Matrimoni, Gent foravilera, Terres i terrenys
Topònim: Son Maiol
Municipi: Felanitx
Versos: 6
Mètrica: 7a7b7b7a7a7b