Tres joves dins un carrer
que tenen habilitat:
una té es cos ben taiat
i s’altra camina bé
i s’altra sa cara té
de diamant esmaltat.
−¿Me voleu dir aquesta casa
ane quines parts se troba?
I sa que camina bé,
¿que deu esser rica, o pobra?
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 95
Núm. glosa: 1583
Versió: 1
Poble origen: Maria de la Salut
Paraules clau: Bellesa, Floretes, Desig, Joventut, Carrer, Cos humà, Virtuts, Anatomia, La casa, Riquesa i pobresa
Versos: 10
Mètrica: 7a7b7b7a7a7b7c7d7a7d