BON DIA, SEN PLANIOL
-Bon dia, sen Planiol,
¿com va per dins sa garriga?
L’amo, voleu que vos diga,
que un pobre passa fatiga,
per dins aquesta garriga,
descalç i mig despuiat!
I es càrritx sacorrat,
de sa neu que l’ha cremat,
i sa manada no lliga!
Oh, pobre carboneret,
que, en s’estiu, fa carbons!
Un pobre amb cinc infantons,
qui sa fam ja l’ha rendit,
com que es sol és sortit,
qui es portal ha encalentit,
tots surten com aranyons!
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca IV
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Núm. glosa: 6
Poble origen: Muro