ELS MESOS
Molt fred sol essre es gener
i es febrer per lo sembrat.
Pel març, plou de tant en tant,
i d’abril s’aigo cau bé.
Pel maig, m’apereiaré;
pel juny, a segar aniré
i passaré l’obra envant.
De juriol, algun tant,
de lo coït, pagaré.
D’agost, figues menjaré,
per anar a vermar a setembre.
I d’octubre i novembre
a sembrar me n’aniré.
A desembre acabaré
i gracis a Déu faré
com he passta aquest any,
i, si no reb ningun dany,
un altre en començaré.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca IV
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Núm. glosa: 15
Poble origen: Alcúdia