Manta blanca duen totes
per los fadrins agradar,
i qui no en té, ja se’n fa,
de cànyoms o torcaboques
o de cantons de llençol.
Ses que duen manta blanca
són polides com un sol.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 90
Núm. glosa: 1483
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Peces de roba, Solteria, Bellesa, Endreç i decoració, Llit i el seu parament, Sol, Floretes, Desig
Versos: 7
Mètrica: 7a7b7b7a7c7d7c