El cel, ¿que s’és crivellat,
n’és caiguda una estrella?
Jesús, quina meravella
que tenc an es meu costat!
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 85
Núm. glosa: 1402
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Cel, Estels, Jesús, Fets meravellosos o màgics, Floretes, Bellesa, Desig
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a