Ditxosa Mare de Déu
de la ciutat de Girona!
Que és de guapa Na Calona
fia d’En Jordi Tereu!
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 85
Núm. glosa: 1400
Versió: 1
Poble origen: Sóller
Paraules clau: La Mare de Déu, Bellesa, Desig, Floretes, Clan familiar
Topònim: Girona
Noms de persona: Jordi
Mal noms: Calona, Tereu
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a