-Bon vespre; ¿com és, com va?
Com han anat ses matances?
D’al•lotes, que n’hi ha tantes,
venim a fer-les ballar.
I dic a fer-les ballar
i jo no som ballador,
però men un companyó
que d’es fang les mos traurà.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca III
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Núm. glosa: 623
Poble origen: Artà