Jo cant i tenc lo cor meu
que de tristor quasi plora;
lo meu bé, si anau a fora,
jo vos comanaré a Déu.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 10
Núm. glosa: 131
Versió: 1
Poble origen: Binissalem
Interpretació: Referència a l'amor entre home i dona. Els sentiments d'un enamorat/ada per l'absència de la seva estimada/esitmat. Expressa melancolia produïda per l'allunyament i condensada en l'enyorança. L'enamorat/ada resignat/ada per la separació encomana a Déu l'estimat/ada.
Paraules clau: Cantadors i glosadors, Amor, Enyorança, Passió i enamorament, Viatges, Déu, Devocionari i advocacions, Anatomia, Tristor, Litúrgia i tradicions rituals, Relacions de parella, Dolor i plany
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a