Una figa paratjal
madurada a sa figuera.
Una dona malfenera
sempre surt en es portal.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca III
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Núm. glosa: 248
Poble origen: Calvià