Voldria tornar coloma
es tres mesos de s’estiu.
¿Saps a on faria es niu?
A dins es lloc de sa Torre.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 79
Núm. glosa: 1298
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Desig, Fets meravellosos o màgics, Ocells, Estiu, Mesos i setmanes, Enyorança, Festeig, Medi rural, Foravilers
Topònim: Sa Torre
Municipi: Artà
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a