Una fadrineta riu
quan veu s’estimat venir,
i una viuda que deu dir:
Ai, si mon marit fos viu!
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 77
Núm. glosa: 1251
Versió: 1
Poble origen: Sant Joan
Paraules clau: Desig, Festeig, Alegria, Joventut, Viudetat, Pèrdua i dol, Mort, Tristor
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a