Oh gloriós Sant Marçal!
Vós qui curau de dolor,
quan se’n venga sa calor,
guardau sa figa aubacor
i també sa paratjal.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca III
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Núm. glosa: 431
Poble origen: Marratxí - Pòrtol