Si ses uiades que don
a un pi, en veure pinar,
a tu les te pogués dar,
sempre em veurien anar
s’homo més content del món.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 75
Núm. glosa: 1223
Versió: 1
Poble origen: Llubí
Paraules clau: Desig, Passió i enamorament, Pins, Alegria, Enyorança, Soledat
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7b7a