Hermoseta, ¿com vos va
aquest temps que no us he vista?
No em faceu la cara trista,
que el meu cor no la vos fa.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 10
Núm. glosa: 119
Versió: 1
Poble origen: Artà
Interpretació: Referència a l'amor entre home i dona. Els sentiments d'un enamorat per l'absència de la seva estimada. Expressa melancolia produïda per l'allunyament i condensada en l'enyorança. L'enamorada expressa certa gelosia perquè l'estimat no l'ha visitada freqüentment.
Paraules clau: Amor, Alegria, Festeig, Enyorança, Anatomia, Relacions de parella, Floretes, Tristor, Bellesa, Gelosia
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a