¿Que estaves empegueïda
de venir an es meu costat?
Me n’anava més inflat,
més content i alabat
que un infant que va amb sa dida.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 70
Núm. glosa: 1124
Versió: 1
Poble origen: Vilafranca de Bonany
Paraules clau: Desig, Erotisme velat, Alegria, Festeig, Infantesa, dides i enconadores
Oficis: Dida
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7b7a