Que estàs de sana i vermeia,
careta de serafí!
Ditxós serà aquell fadrí
qui amb tu farà pareia.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 70
Núm. glosa: 1123
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Salut i malaltia, Bellesa, Floretes, Desig, Festeig, Alegria, Joventut
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a