Pagaria tres pessetes;
si les vols, vet-les-t’aquí,
per rallar amb un fadrí
que maneja ses paletes.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 68
Núm. glosa: 1097
Versió: 1
Poble origen: Campanet
Paraules clau: Desig, Solteria, Joventut, Aspiracions i somnis, Picapedrers
Oficis: Picapedrer
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a