Missatges de Can Llobera,
no passeu per Can Perdiu,
perque hi ha llenegadiu
d’es saïm de sa somera.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca III
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Núm. glosa: 1243
Poble origen: Ariany