Més m’estimaria, amor,
amb vós esser condemnada,
que amb un altre esser salvada.
Bon Jesús, perdonau-m’hó,
que trob que he fet un poc massa;
és perquè el qui té amor, passa
tres punts davant sa raó.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 67
Núm. glosa: 1068
Versió: 1
Poble origen: Sant Joan
Paraules clau: Desig, Passió i enamorament, Cel i infern, Mort, Pecat i càstig, Jesús, Bogeria
Versos: 7
Mètrica: 7a7b7b7a7c7c7