Estimat, absent de vós,
ningú del món me consola.
Me’n pren com la rossinyola,
que, com se veu tota sola,
canta fort i piatós.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 9
Núm. glosa: 106
Versió: 1
Poble origen: Sant Joan
Interpretació: Referència a l'amor entre home i dona. Els sentiments d'una enamorada per l'absència de la seva estimada. Expressa melancolia produïda per l'allunyament i condensada en l'enyorança. L'enamorada es compara amb el rossinyol que canta fort i pietosament per a consolar-se de l'absència de l'estimat.
Paraules clau: Amor, Enyorança, Ocells, Cantadors i glosadors, Soledat, Tristor, Sentiments, valors i actituds de l'individu, Relacions de parella, Passió i enamorament, Virtuts
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7b7a