CAT · ESP · ENG · DEU

Cerca avançada
Cerca avançada


Més paràmetres
Més paràmetres

Presentació

“El Cançoner és la historia viva dels nostres pobles sota tots els aspectes; és poesia, no acadèmica, llepada, untuosa i pentinada, sinó ruda i plena de brava sang. És un inestroncable dipòsit de lèxic substanciós. És el poema de Mallorca, on tot hi és, fora el paisatge, perquè el poble, fins aquí, encara no l’ha descobert...
RAFEL GINARD”


A la Casa Museu Pare Ginard som hereus de la curiositat, la cura i l’amor a la paraula i la cultura popular que va guiar Rafel Ginard al llarg de tota la vida en l’elaboració del Cançoner Popular de Mallorca: el més gran fet mai en llengua catalana, que aplega més de quinze mil cançons tradicionals, i que ha permès la fixació fins als nostres dies d’un important patrimoni oral.


És des d’aquest esperit que hem emprès la creació d’aquest Cançoner 2.0, una plataforma digital que neix com a espai de compilació del patrimoni oral de Mallorca. Un nou Cançoner, ampliat i viu, acord amb l’època actual, les eines de processament i presentació de la informació, i els nous mitjans de comunicació i difusió de continguts culturals.


El Cançoner 2.0 no és una nova edició en versió digital del Cançoner de Rafel Ginard, sinó un espai creat perquè les cançons d’aquella compilació, essencial i emblemàtica, es reuneixin amb les recollides en altres compilacions, així com les de nova collita o les creades en l’actualitat des dels paràmetres de la glosa tradicional.


El Cançoner 2.0 és un projecte de contingut tradicional que optimitza les possibilitats de la tecnologia actual al servei de la gestió i el coneixement del patrimoni oral, i que es basa en la filosofia 2.0, en tant que plataforma que convida els seus usuaris a col·laborar en la collita de cançons i ser part d’aquesta recol·lecta col·laborativa.Contingut

El Cançoner 2.0 té com objectiu incorporar les cançons tradicionals recopilades per diversos autors. El punt de partida serà el Cançoner Popular de Mallorca de Rafel Ginard (Moll. Palma: 1966-1975). Altres compilacions essencials que confiam poder incorporar al projecte en fases successives són:
- Sexe i cultura a Mallorca: el Cançoner (Gabriel Janer, Ed. Moll)
- Aportació al cançoner popular de Mallorca (Antoni Gili, Ed. Moll)
- Cançoner tradicional de Mallorca (Miquel Julià, Ed. Documenta)
- Cançoner musical de Mallorca (Josep Massot, Ed. El Tall)
- Cançoner de les obretes en nostra llengua materna (Marià Aguiló, Ed. Verdaguer)
- L’obra del Cançoner Popular de Catalunya (Missions Samper et al, 1924-1932, Publicacions de l’Abadia de Montserrat)
- Les Cançons del Diccionari Alcover-Moll (Bàrbara Sagrera, Ed. Moll)


El contingut es completarà amb:
- altres corpus (el llistat de corpus es podrà ampliar sempre que resulti adient)
- noves collites de gloses tradicionals, per la via de la participació, a través de campanyes amb les quals animarem els els usuaris a esdevenir informants.
- gloses de nova creació: per la via de la recerca digital,; a través de campanyes virals, com la ja existent #glosatweet; o per la via de la participació que s’ofereix en el projecteObjectius essencials

El Cançoner 2.0 vol aconseguir aquests objectius:

RECOPILAR I UNIFICAR: ser lloc de trobada del Cançoner de Ginard amb altres cançoners complementaris que han anat elaborant altres autors, posteriors a Ginard. Així, el cançoner eròtic de G.Janer (Sexe i cultura a Mallorca), la compilació de M.Julià (Cançoner tradicional de Mallorca), entre d’altres.

FER ACCESSIBLE: ser eina que faciliti l’accés a aquest gran Cançoner. L’aplicació de les noves tecnologies per al tractament dels continguts tradicionals ens permetrà accedir-hi a la carta: fer cerques per paraula, per població d’origen o per temàtica, per exemple. L’objectiu potenciar la usabilitat del corpus i facilitar així la reincorporació de les cançons a la vida quotidiana, per la via de permetre un coneixement més electiu dels seus continguts.

DINAMITZAR: ser projecte entorn al qual es dinamitzi aquest patrimoni oral, tant pel mer fet d’incorporar els continguts tradicionals a la xarxa (així, el cançoner tradicional passa a formar part dels continguts de la nova societat del XXI) com també per la tasca de promoció de la nova plataforma. La major accessibilitat als continguts ens possibilita la generació de noves dinàmiques d’ús.

IMPLICAR: ser espai participatiu, que mantengui viva l’actitud de recerca i compilació. Des de la consciència que tota compilació del patrimoni oral resulta incompleta, el projecte del Cançoner 2.0 contempla la dimensió participativa com un dels seus eixos essencials. És la mateixa dimensió col·laborativa que impregnà el procés d’elaboració del Cançoner de Ginard: només serem capaços de fer créixer el cançoner en la mesura que els usuaris hi esdevinguin col·laboradors, o “informadors”. Animam els usuaris a implicar-se i aportar aquelles gloses no recollides anteriorment en cap cançoner. Aquesta dimensió connecta també amb la noció del 2.0 com a espai participatiu de creació col·lectiva.

FOMENTAR LA CREACIÓ ORAL: el Cançoner 2.0 vol contribuir a mantenir activa la tradició oral de Mallorca. Per això, permet la incorporació al Cançoner de totes les gloses que vulguin incorporar-se a la tradició: un espai participatiu en el qual tots els glosadors d’avui puguin aportar les seves creacions. Aquesta convivència de la creació nova amb al patrimoni tradicional no ha de generar confusió, ja que el cançoner identificarà adequadament totes les seves gloses, precisant el seu origen, procedència i font documental.Impuls del projecte i suports

El Cançoner 2.0 és un projecte impulsat i desenvolupat per la Casa Museu Pare Ginard – Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, gràcies al suport de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.


El Cançoner 2.0 compta també amb la implicació del Grup de Recerca Etnopoètica de les Illes Balears (GREIB, Departament de Filologia Catalana, Universitat de les Illes Balears), en concepte d’assessorament científic del projecte i participen en el desenvolupament de la fase de descripció de les cançons.


El projecte compta també amb el suport de:

- Institució de les Lletres Catalanes – Generalitat de Catalunya. Convocatòria de subvencions a pàgines web literàries 2012.

- Editorial Moll

Agraïm molt especialment el seu suport i col·laboració a:

- Editorial Moll, empresa editora que desenvolupà l’edicions del Cançoner Popular de Mallorca de Rafel Ginard i altres compilacions incloses en la plataforma, per la seva autorització a reproduir els continguts d’aquestes compilacions dins de la plataforma digital.

- Gabriel Janer Manila, Miquel Julià, Josep Massot i Bàrbara Sagrera, autors d’algunes de les compilacions de cançoner seleccionades que es preveu poder incorporar a la base de dades del projecte, i les seves corresponents editorials (Documenta, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, El Tall)

- Tots els membres del Grup de Recerca Etnopoètica de les Illes Balears, i molt especialment a Caterina Valriu, Jaume Guiscafrè i Miquel Sbert, professors de la UIB, per la seva implicació en la conceptualització i desenvolupament del projecte des del principi.

- Miquel Pastor i Eduardo del Valle, de la Biblioteca Digital de la UIB, per la seva implicació en la conceptualització i desenvolupament en la fase inicial del projecte.

- Josep Lluís Caldentey de www.28motivos.com i Joan Casasayas de www.labodoni.com equip tècnic de desenvolupament informàtic i gràfic, per les facilitats posades facilitar i simplificar l’eina de la base de dades i web pública que permet accedir al Cançoner 2.0.

- L’Associació de Glosadors de Mallorca pel seu compromís de donar suport al projecte i implicar-se per fer viu aquest Cançoner 2.0.


TORNA A DALT