CAT · ESP · ENG · DEU

Cerca avançada
Cerca avançada


Més paràmetres
Més paràmetres

Altres cançoners de referència

El Cançoner 2.0 té com objectiu incorporar les cançons tradicionals recopilades per diversos autors. El punt de partida serà el Cançoner Popular de Mallorca de Rafel Ginard (Moll. Palma: 1966-1975). Altres compilacions essencials que confiam poder incorporar al projecte en fases successives són:

- Sexe i cultura a Mallorca: el Cançoner (Gabriel Janer, Ed. Moll)
- Aportació al cançoner popular de Mallorca (Antoni Gili, Ed. Moll)
- Cançoner tradicional de Mallorca (Miquel Julià, Ed. Documenta)
- Cançoner musical de Mallorca (Josep Massot, Ed. El Tall)
- Cançoner de les obretes en nostra llengua materna (Marià Aguiló, Ed. Verdaguer)
- L’obra del Cançoner Popular de Catalunya (Missions Samper et al, 1924-1932, Publicacions de l’Abadia de Montserrat)
- Les Cançons del Diccionari Alcover-Moll (Bàrbara Sagrera, Ed. Moll)

El contingut es completarà amb:

- altres corpus (el llistat de corpus es podrà ampliar sempre que resulti adient)

- noves collites de gloses tradicionals, per la via de la participació, a través de campanyes amb les quals animarem els els usuaris a esdevenir informants.

- gloses de nova creació: per la via de la recerca digital; a través de campanyes virals, com la ja existent #glosatweet; o per la via de la participació que s’ofereix en el projecte


TORNA A DALT