CAT · ESP · ENG · DEU

Presentació

La Fundació

La Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet és una fundació cultural de caràcter privat, encarregada de la gestió de les cases museu de Llorenç Villalonga (Binissalem), Pare Rafel Ginard (Sant Joan) i Blai Bonet (Santanyí).


L’entitat va ser constituïda l’any 1999, per gestionar la Casa Museu Llorenç Villalonga. L’any 2006 se’n varen modificar la denominació i estatuts per encabir dins de les seves competències de gestió les cases museu Pare Ginard i Blai Bonet. Totes tres cases, són propietat del Consell de Mallorca, que en té cedit l’ús de fruït a la Fundació.


La Fundació és una entitat sense ànim de lucre, que es regeix pel document fundacional, pels seus Estatuts, per les normes de règim intern que dicti el Patronat i per la legislació que li sigui d’aplicació, en especial per la Llei Estatal 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions; pel RD 1337/2005, d’11 de novembre; i pel Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 45/1998, de 14 d’abril.


Finalitats fundacionals

La dotació de la Fundació és exclusivament aportada pel Consell de Mallorca, i ve afecta a les següents finalitats:

1) Promoure el foment de l’estudi i la difusió de l’obra i la personalitat literària dels tres escriptors mallorquins: Llorenç Villalonga, el Pare Ginard i Blai Bonet.

2) Conservar i mantenir en estat de visita i consulta les instal·lacions museogràfiques i els fons documentals i bibliogràfics.

3) Impulsar l’estudi científic i la difusió del patrimoni literari i cultural de Mallorca i, més secundàriament, el coneixement del fet literari i cultural en general.

4) Ampliar, en la mesura que sigui possible, el fons museogràfic, documental i bibliogràfic de les tres Cases Museu, ubicades als pobles de Binissalem, Sant Joan i Santanyí (Mallorca).


TORNA A DALT